Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 179/16 - postanowienie Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2016-08-16

II Cz 215/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, udział dłużnika, postanowienie, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, zażalenie na odrzucenie, egzekucyjne postanowienie, ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego, udział dłużnika, sprawa z wniosku wierzycieli, odrzucenie skargi, skutek skargi, odpis postanowienia, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, dniowy termin, postanowienie, sygnatura, wierzyciel, posiedzenie niejawne, maj, kwiecień, postanowienie z dni, sentencja
Zobacz»

II Cz 56/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 9 lutego 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, udział dłużnika, sprawa egzekucyjna, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, dniowy termin do uiszczenia, przedmiot skargi dłużnika, pouczenie o skutkach, spółka komandytowo-akcyjna, skutek uchybienia, termin do uiszczenia opłaty, wezwanie do usunięcia braków, udział dłużnika, zażalenie dłużników, sprawa egzekucyjna, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, opłata w wysokościach, uchybienie terminów, wniosek wierzyciela, brak formalny, sygnatura, postanowienie, skutek zażaleń
Zobacz»

II Cz 45/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 17 lutego 2015

Data publikacji: 12 maja 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, sprawa egzekucyjna, udział dłużnika
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, termin do wniesienia skargi, sprawa egzekucyjna, zażalenie na odrzucenie, przyczyna z powodu, odpis wezwania, postanowienie o odrzuceniu skargi, zapłata w sprawie, sprawa egzekucyjna z wniosków, siedmiodniowy termin, udział dłużnika, sygnatura, skutek skargi, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, kognicja sądu, wojewoda, przywrócenie terminów, wniosek wierzyciela, ustawowy termin
Zobacz»

II Cz 798/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 12 stycznia 2016

Data publikacji: 3 marca 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, wierzyciel, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • ostrów wielkopolski, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, zażalenie dłużników, termin wyznaczony przez sąd, odrzucenie skargi, sygnatura, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, rodzaj i charakter, wierzyciel, uchybienie terminów, obowiązek sądu, brak formalny, postępowanie zażaleniowe, postanowienie, skutek zażaleń, przeszkoda, posiedzenie niejawne, postanowienie z dni, koszty sądowe
Zobacz»

VIII Cz 533/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 11 października 2013

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • ustalenie kosztów, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, zażalenie na oddalenie, postanowienie komornika o ustaleniu, oddalenie skargi, skarga na czynność komornika, zasadność postanowienia, wierzyciel kosztów, sprawa z wniosku wierzycieli, zażalenie dłużników, badanie przez sąd, wniosek o zawieszenia, dłużnik w skardze, argument zawarty w skardze, postępowanie zabezpieczające, ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu, uchylenie postanowienia komornika, wierzyciel, przedmiot skargi dłużnika
Zobacz»

II Cz 670/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 22 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, postanowienie, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • ostrów wielkopolski, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, zażalenie dłużników, skarga w oparciu, termin wyznaczony przez sąd, brak formalny skargi, egzekucja świadczenia pieniężnego, sprawa z wniosku wierzycieli, skutek skargi, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, uchybienie terminów, obowiązek sądu, postępowanie zażaleniowe, postanowienie, sygnatura, skutek zażaleń, choroba, wierzyciel, posiedzenie niejawne
Zobacz»

III Cz 614/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 lipca 2015

Data publikacji: 17 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • zajęcie rachunków bankowych, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, dochód z renty, dąbek, zaświadczenie z banku, zażalenie dłużników, rachunek należności, sposób nieprawidłowy, bank wysokości, zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń, skarga na zajęcie, potrącenie świadczeń alimentacyjnych, otrzymanie zaświadczenia, przedmiot skargi dłużnika, wykonanie egzekucji, odpis skargi, wniosek wierzycielki, rachunek bankowy dłużników, akt egzekucyjny
Zobacz»

II Cz 85/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 8 lutego 2013

Data publikacji: 15 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • jelenia góra, skarga na czynność komornika, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, rejonowy lublin, zachód, skarga do sądu rejonowego, przedmiot skargi dłużnika, wpływ na uznanie, postępowanie egzekucyjne na kwotę, góra w dniach, zasadność zaskarżonego orzeczenia, sprawa z wniosku wierzycieli, czynność komornika sądowego, złożenie skargi, koszt postępowania egzekucyjnego, uznanie zasadności, postanowienie sądu rejonowego, orzeczenie sądu rejonowego, terminowość
Zobacz»

III Cz 1602/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 11 marca 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, sprawa egzekucyjna, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • dokonanie obwieszczenia, licytacja nieruchomości, prowadzenie postępowania egzekucyjnego, skarga na czynność komornika, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, sprawa egzekucyjna, dłużnik w sprawach, dopuszczalność zażalenia, wyznaczenie terminów, oddalenie skargi, sporządzenie uzasadnienia postanowienia, postanowienie, sporządzenie i doręczenie uzasadnienia, sprawa egzekucyjna z wniosków, komornik sądowy przy sądzie, zażalenie dłużników, egzekucja, publiczne obwieszczenie, zaskarżenie
Zobacz»

II Cz 439/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 10 lipca 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, sprawa egzekucyjna, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • postanowienie o oddaleniu skargi, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, zażalenie na postanowienie sądu, zażalenie na odrzucenie zażalenia, sprawa egzekucyjna, rozpoznanie skargi, wyłączny charakter, oddalenie skargi na czynność, postanowienie, poznań nowy, kończące postępowanie, zajęcie wierzytelności dłużnika, czynność komornika przy sądzie, zaskarżenie zażaleniem, zażalenie dłużnika na postanowienie, zażalenie orzeczeń, koszt postępowań zażaleniowy, nowe miasto, sprawa egzekucyjna z wniosków
Zobacz»

III Cz 997/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 10 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, sprawa egzekucyjna
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • dąbek, zwolnienie od obowiązku uiszczenia, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, znaczący majątek, uiszczenie opłaty od skargi, uszczerbek dla utrzymania koniecznego, zapobiegliwość, sprawa egzekucyjna z wniosków, łączny dochód, egzekucja świadczenia pieniężnego, obecna sytuacja materialna, obowiązek uiszczenia kosztów sądowych, wniosek dłużników, czynność komornika sądowego, zażalenie dłużników, skarga na czynność komornika, obowiązek uiszczenia opłaty, sprawa egzekucyjna, późniejsza zmiana
Zobacz»

III Cz 553/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 11 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • hajduk, czapla, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, jastrząb, zdrój, zażalenie dłużników, katalog ograniczeń, czynność zaskarżenia, przewożenie osób niepełnosprawnych, podjęcie czynności w trybie, kontekście ustawy, rozstrzygnięcie zawarte w punktach, wniesienie skargi, prowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych, ograniczenie przedmiotowe, spóźniona czynność, uchylenie postanowienia komornika, faktyczne dokonanie, wyposażenie pomieszczenia
Zobacz»

XII 1Co 67/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 6 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

sprawa egzekucyjna, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • rejonowy gdańsk, południe, adres zamieszkania dłużników, sprawa egzekucyjna, nieaktualny adres, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, komornik sądowy przy sądzie, prawidłowy adres zamieszkania, wezwanie do dokonywania potrąceń, zawiadomienie dłużnika o wszczęciu, dłużnik o wszczęciu egzekucji, wysyłanie korespondencji, dłużnik postanowienia, potrącenie z renty, czynność komornika sądowego, data wszczęcia postępowania egzekucyjnego, udzielenie wyjaśnień, przepis kodeksu postępowania cywilnego, zamieszczenie w protokole
Zobacz»

III Cz 2091/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 5 marca 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • dąbek, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, pokrycie kosztów opłaty, znaczący majątek, przedmiot skargi dłużnika, wierzyciel skarbu państwa, zwolnienie od obowiązku uiszczenia, wniosek w świetle, uszczerbek dla utrzymania koniecznego, środek finansowy na pokrycie, zapobiegliwość, egzekucja świadczenia pieniężnego, wniosek dłużników, opłata od skargi, czynność komornika sądowego, zażalenie dłużników, osiągany dochód, skarga na czynność komornika, obowiązek uiszczenia opłaty
Zobacz»

II Cz 121/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2015

Data publikacji: 20 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, sprawa egzekucyjna
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • odrzucenie skargi, zażalenie na odrzucenie, uzupełnienie braków formalnych skargi, odpis wezwania, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, skarga sądu, wezwanie do uzupełnienia braków, uzasadnienie zażalenia, zakreślony termin, uzasadnienie sądu i instancja, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, kognicja sądu, przywrócenie terminów, komornik sądowy w sprawie, sprawa ze skargi dłużników, czynność komornika sądowego, zażalenie dłużników, sprawa egzekucyjna, sygnatura
Zobacz»

II Cz 807/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, trzeci kodeks, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, czynność komornika sądowego, zażalenie dłużników, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, postanowienie, dłużnik przez sąd, zażalenie na postanowienie sądu, kwestia dopuszczalności zażalenia, uregulowanie w przepisie, kodeks postępowania cywilnego, dział trzeci, zażalenie w postępowaniu, dłużnik w postępowaniu, kończące postępowanie, część trzecia, uprzednie postanowienie, komornik sądowy przy sądzie
Zobacz»

III Cz 1933/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • hajduk, czynność komornika sądowego, skarga na czynność komornika, rak, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, treść skargi, wierzyciel i komornik, wszczęcie przez komornika, komorników egzekucji, przeprowadzenie wyceny, postanowienie o oddaleniu skargi, zażalenie, przedmiot skargi dłużnika, tarnowska góra, komornik sądowy przy sądzie, przeanalizowanie dokumentacji, działanie komorników, wpływ na decyzje, przedmiotowa skarga
Zobacz»

II Cz 768/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 stycznia 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, wszczęcie egzekucji, egzekucja świadczenia pieniężnego, sprawa z wniosku wierzycieli, czynność komornika sądowego, skarga na czynność komornika, skutek wyegzekwowania, przedmiot skargi dłużnika, możliwość zaskarżenia postanowienia, przedmiot skargi na czynność, dłużnik na postanowienie sądu, komornik sądowy przy sądzie, zażalenie dłużnika na postanowienie, wniesienie skargi na czynność, sprawa skargi, zakończenie postępowania egzekucyjnego, siedziba, wierzyciel, zażalenie do sądu
Zobacz»

II Cz 326/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 18 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, udział dłużnika, sprawa egzekucyjna, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • brak formalny skargi, skarga na czynność komornika, skarżący dłużnik, brakujący odpis, uzupełnienie braków skargi, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, wykonanie zarządzenia, terminu braków, udział dłużnika, przedmiot skargi, czynność komornika sądowego, zażalenie dłużników, sprawa egzekucyjna, zachowanie terminów, uzupełnienie braku formalnego, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, wniosek wierzyciela, sygnatura, postanowienie
Zobacz»

III Cz 1758/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 stycznia 2019

Data publikacji: 26 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • zażalenie dłużników, dąbek, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, przesyłka pocztowa, elektroniczne potwierdzenie, wezwanie do złożenia wyjaśnień, odpis postanowienia, prawidłowe odzwierciedlenie, przedmiot skargi dłużnika, postaci zawiadomień, nadanie biegu zażalenia, dokonany dzień, miejsce w dniach, strona odpisu, postanowienie, dzień następny po doręczeniu, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, sprawa z wniosku wierzycieli, czynność komornika sądowego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Wika
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: